Ako môžete pomôcť

Ak chcete aj vy pomôcť našim malým pacientom, môžete tak urobiť materiálnou pomocou alebo finančným príspevkom. Záleží iba na vás a vašich možnostiach. Materiálna pomoc môže mať rôzne podoby – napríklad aj obyčajné pastelky na kreslenie dokážu zázraky, ale aj ďalšie každodenné potreby uľahčia pobyt v nemocnici.

Pokiaľ chcete zaslať finančný príspevok, je na vás či bude jednorazový alebo pravidelný.
Každá pomoc znamená veľkú zmenu k lepšiemu pre našich malých pacientov.

Zo srdca ďakujeme

Aj vaše dane môžu pomáhať

A spolu tak môžeme ešte viac a ešte lepšie prispieť k tomu, aby naše najdrahšie slniečka boli zdravé a žiarili šťastím. Aj vďaka vám a 2 % (3 %) z vašich daní teraz môžeme získať nevyhnutné finančné prostriedky na to, aby sme mohli realizovať naše naplánované projekty a vymýšľať ďalšie, ešte lepšie a veľmi užitočné. ĎAKUJEME, že nám POMÁHATE POMÁHAŤ.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE PODIELU ZO ZAPLATENEJ DANE:
Obchodné meno (Názov): DETSKÁ CHIRURGIA – OZ SLNIEČKO NA CESTE!
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42306116
Sídlo: Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava

TLAČIVÁ POTREBNÉ NA POUKÁZANIE PODIELU ZO ZAPLATENEJ DANE:
(tlačivá pre DP podávané v roku 2024 za rok 2023)

ZAMESTNANEC:
VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FO + POTVRDENIE
O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

(editovateľné online, stránka Finančnej správy)*
(editovateľné pdf na stiahnutie)*
(Predvyplnené tlačivo)

ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE
(editovateľné online, stránka Finančnej správy)

* Ak chcete, aby sme vedeli o tom, že ste nám poukázali vaše 2 % (3 %), nezabudnite vo VYHLÁSENÍ zaškrtnúť príslušné políčko (súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane). Ďakujeme 🙂

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

15. 2. 2024
– posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nezabudnite pritom v žiadosti zaškrtnúť BOD VII., aby Vám zamestnávateľ vystavil potrebné potvrdenie o zaplatení dane.

31. 3. 2024
– posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

31. 3. 2024
– posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % resp. 1% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak za rok 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2 %” poukazuje v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30. 4. 2024
– posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov), podáva sa spolu s Potvrdením o zaplatení dane na Daňovom úrade podľa miesta bydliska.

VYPOČÍTAJTE

Z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte: 2% z Vašej zaplatenej dane – ak ste zamestnancom.

Vzorec na výpočet 2 % je (Výška dane /100) x 2

Výsledná suma do výšky 2% resp. 3% zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny

b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Do AKTUÁLNEJ VEREJNE ZBIERKY sa môžete zapojiť až do 30. novembra 2024.
VEREJNÁ ZBIERKA bola zaregistrovaná a zapísaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo: SVS-OVS2-2023/045723-002 zo dňa 23.10.2023 pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2023-045723, pod názvom „SLNIEČKO NA CESTE! – pomoc deťom 5“. Všetky informácie o nej sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
– zasielanie dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 1. decembra 2023 do 30. novembra 2024; číslo osobitného účtu zbierky: SK23 8330 0000 0020 0265 6344
– zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek od 1. decembra 2023 do 30. novembra 2024
– zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek od 17. júna 2024 do 30. júna 2024

Ukončené verejné zbierky:

VEREJNÁ ZBIERKA bola zaregistrovaná a zapísaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo: SVS-OVS2-2022/043635-002 zo dňa 15.11.2022 pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2022-043635, pod názvom „SLNIEČKO NA CESTE! – pomoc deťom 4“. Všetky informácie o nej sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Dokumenty:
Predbežná správa, 1. výpis z účtu, 2. výpis z účtu, 3. výpis z účtu, 4. výpis z účtu, Účtovné doklady, Výpis z účtu – sumár, Záverečná správa

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zaregistrovaná a zapísaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo: SVS-OVS2-2021/036124-002 zo dňa 3.11.2021 pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-036124, pod názvom „SLNIEČKO NA CESTE! – pomoc deťom 3“.

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
– zasielanie dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022; číslo osobitného účtu zbierky: SK25 8330 0000 0029 0204 6613
– zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022
– zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek od 16. júna 2022 do 29. júna 2022

PREDBEŽNÁ SPRÁVA – VEREJNÁ ZBIERKA – „SLNIEČKO NA CESTE! – pomoc deťom3“ (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (na stiahnutie)
FAKTÚRY K VZ – „SLNIEČKO NA CESTE! – pomoc deťom3“ (pdf na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA – VEREJNÁ ZBIERKA – „SLNIEČKO NA CESTE! – pomoc deťom3“ (pdf na stiahnutie)
PODROBNÉ VÝPISY Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (pdf na stiahnutie)
FAKTÚRA (indeco) K VZ – „SLNIEČKO NA CESTE! – pomoc deťom3“ (pdf na stiahnutie)

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať

Organizujete alebo plánujete firemnú akciu, oslavu narodenín, športové podujatie alebo inú akciu a chcete pomôcť zbierkou priamo na mieste?

Požičajte si platobný terminál a podporte detskú chirurgiu.
Podrobnosti vám radi poskytneme na +421 948 035 425, alebo nám napíšte info@detska-chirurgia.sk.

Pošlite pastelky detičkám v nemocnici

Užívate si zimu, slniečko či zasnežené kopce? A viete, koľko detičiek je žiaľ aj v tomto čase v nemocnici? Verte nám, keď chýba radosť a hlavne tí najbližší, tak sa čas medzi nemocničnými stenami naozaj nekonečne vlečie. 🙁

Urobte farebnú radosť a krajšie dni všetkým detičkám, ktoré musia byť aj teraz na Klinike detskej chirurgie. Stačí na to málo, aj taká maličkosť, akou sú obyčajné pastelky na kreslenie dokážu zázraky, vyčarujú úsmevy a pomôžu spríjemniť pochmúrne chvíle.

Každodenné potreby pre pacientov
Aj vy môžete prispieť kúpou každodenných a dôležitých potrieb pre pacientov, budeme vám veľmi vďační. Stačí nám ich len poslať a my ich odovzdáme práve tam, kde ich potrebujú.

Čo nám chýba?
pyžamká od veľkosti 150 a viac, hrebene a gumičky do vláskov pre malé, uteráky, vymaľovánky, kozmetické výrobky, (šampón, sprchový gél, rozčesávač vláskov, atď…)

Ak chcete a môžete, jednoducho nám pošlite akékoľvek pastelky alebo každodenné potreby. Ak nemáte tú možnosť,
pošlite ďalej aspoň túto správu. Všetci Vám budeme nesmierne vďační.
Každému darcovi odpovieme s veľkou radosťou a vďakou – dostane od Slniečka ďakovný list s prekvapením.

PASTELKY NÁM MÔŽETE POSIELAŤ NA ADRESU:

DETSKÁ CHIRURGIA – OZ SLNIEČKO NA CESTE!
Národný ústav detských chorôb
Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava