DETSKÁ CHIRURGIA č.2 VRODENÉ DETSKÉ OCHORENIA – CIEVNE ANOMÁLIE